drslounge

كيف تستعد للسمستر الجديد؟

كیف استعدادك للسمستر الجدید ؟ متحمس تكمل المشوار و تتحقق حلمك ؟

أكید أنت قدھا و قدود

دكتورز لاونج جھز لك عدة نصائح تساعدك بالإستعداد للسمستر الجدید:

➢ تـعرف مـن بـدایـة الـفصل الـدراسـي عـلى الـمواضـیع الـي تـغطیھا الـمادة وتـوزیـع الدرجات ومواعید الاختبارات الدوریة.

➢ اختار ملابس مریحة وعملیة تساعدك تحافظ على نشاطك

➢ لخص المحاضرات یوم بیوم

➢ ابــعد عــن الــحفظ، دراســة الــطب مــا تــتماشــى ابــدا مــع الــحفظ، لازم تــفھم الــمبدئ والـمعلومـات عـلشان تـقدر تـربـطھا بـبعض و تـذكـرھـا، و أحـیانـا مـمكن تـحتاج تـحفظ بعض الأسماء الي مع القراءة المستمرة بتثبت أكثر

➢ اختار مكان مناسب للمذاكرة

كیف تختار بیئة مناسبة للمذاكرة؟

خصص وقت تحدد فیه كل الأماكن الي تتوقع انھا بتساعدك وقت المذاكرة.

و تـأكـد انـك تـأخـذ الـعوامـل الـمؤثـرة مـثل الـمسافـة، ومسـتوى الإزعـاج ، الـكراسـي وغـیرھـا بـعین الاعتبار.

أسئلة لازم تسألھا لنفسك:

– افضل الأماكن القریبة مني؟

– المكان یساعد على التركیز أو لا؟

– البیئة ھادیة أو مزعجة؟

– المكان مریح؟

اجمع قائمة بالأماكن و حدد مزایا وعیوب كل مكان و بعدین حدد افضل 3 – 5 أماكن.

كـل ثـلاث أیـام جـرب مـكان و شـوفـھ اذا فـعلا سـاعـدك عـلى الـتركـیز. ومـن الأفـضل یـكون عـندك مـن مكانین أو ثلاثة تقدر تغیر بینھم، علشان لا تحد نفسك بمكان واحد بس و تبدل بینھم.

خلي لك روتین لوقت المذاكرة:

الـروتـین ھـو أفـضل طـریـقة عـلشان تھـیئ نـفسك وتـدخـل جـو الـمذاكـرة. فـتلاحـظ ان الـریـاضـین یحـمون قـبل مـا یـبدوا بـالـلعب. والـروتـین أكـید یـختلف مـن شـخص لاخـر ، الـمھم تـختار الـروتـین الـي یـناسـبك و یحسن مزاجك.

فـمثلا مـمكن تجھـز لـك فـنجان قـھوة او تـلبس مـلابـس تـحبھا وتـرتـاح فـیھا، أو تـقرا مـقالـة لـمدة 10 دقـایـق قبل لا تبدا تذاكر.

جھز قواعد خاصة بالمذاكرة:

اكید القواعد مو دایما بتكون بمزاجنا ، لكنھا بتساعدنا جدا بتحقق الأھداف الي حددناھا.

إذا شـفت نـفسك مـو قـادر تـركـز و حـوالـیك مشـتتات كـثیرة ، فحـدد قـائـمة تـكتب فـیھا كـل الأشـیاء الـممنوع تسویھا وقت المذاكرة، مثلا:

– المذاكرة دایما بنفس المكان لمدة محددة.

– ممنوع امسك الجوال وقت المذاكرة.

– ما ادرس بغرفة فیھا تلفزیون.

التزم فیھا و أوعدك انھا بتفرق معك كثیر

المقالة مقدمة من دكتورز لاونج drslounge

 

دكتورز لاونج یعتبر من أفضل المحلات المتخصصة بالملابس الطبیة والوكیل الحصري للعدید من الماركات العالمیة بالشرق الأوسط. فروع دكتورز لاونج: بالریاض، جدة ، بریدة

الموقع الإلكتروني

/https://drslounge.com

لدیھم خدمة التوصیل للجمیع مناطق المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج.

إشتراك
نبّهني عن

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
 
Send this to a friend